Podczas drugiego posiedzenia Senatu RP, XI kadencji senatorowie m. in.wybrali komisje senackie, tak jak ostatnio senator Ryszard Majer pozostał w komisjach: polityki społecznej oraz komisji emigracji.