W ramach kampanii „Polska Przyjazna Osobom Starszym”  odbyło się spotkanie z redaktorami lokalnej prasy samorządowej. Podczas dyskusji panelowej  poświęconej  podnoszeniu jakości lokalnych wydawnictw, szczególną uwagę zwrócono na  rolę prasy środowiskowej wobec oczekiwań seniorów.
Podczas spotkania uczestnicy i prelegenci dzieli się własnymi doświadczeniami związanymi z  przygotowaniem i drukiem lokalnych wydawnictw, prezentując jednocześnie przywiezione ze sobą egzemplarze prasy lokalnej. Podsumowując spotkanie senator Ryszard  Majer zapowiedział kontynuację mini konferencji.