Senator RP Ryszard Majer wraz z poseł Lidią Burzyńską i posłem Szymonem Giżyńskim wziął udział w oficjalnym przekazaniu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żurawiu. Uroczystość przekazania pojazdu rozpoczęła się od mszy świętej w parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Żurawiu. Po nabożeństwie senator wraz ze strażakami, mieszkańcami i zaproszonymi gośćmi przemaszerował pod strażnicę OSP w Żurawiu, gdzie miało miejsce oficjalne przekazanie i poświęcenie wozu strażackiego.