Podczas rozmowy Senatora Ryszarda Majera z Markiem Tombarkiewiczem podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedzialnym m.in. za system ratownictwa medycznego. W Częstochowie funkcjonują w sumie dwa Szpitalne Oddziały Ratunkowe – jeden na Zawodziu, drugi – w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w dzielnicy Parkitka.

                  Z rozmowy Senatora R. Majera z podsekretarzem stanu Markiem Tombarkiewiczem wynika że nie będzie zgody administracji rządowej na ewentualne ograniczenie czy likwidację SOR szpitala miejskiego w Częstochowie.