W Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku miała miejsce uroczystość wręczania promes dotacji celowej dla ochotniczych straży pożarnych na zakup sprzętu dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w której uczestniczył senator Ryszard Majer.

              Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze OSP z terenu powiatu kłobuckiego otrzymały w sumie 91 tysięcy złotych. Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu, umundurowanie i wyposażenie osobiste oraz sprzęt teleinformatyczny wykorzystywany w procesie szkolenia członków MDP.

              Warto dodać, że dofinansowane zostały: OSP Bieżeń, OSP Borowe, OSP Czarna Wieś, OSP Długi Kąt, OSP Górki-Stany, OSP Hutka, OSP Kłobuck, OSP Krzepice, OSP Kuleje, OSP Libidza, OSP Lipie, OSP Ługi-Radły, OSP Miedźno, OSP Opatów, OSP Panki, OSP Przystajń, OSP Truskolasy, OSP Waleńczów, OSP Wręczyca Wielka, OSP Wrzosy-Brzeziny, OSP Zajączki Drugie, OSP Złochowice, OSP Zwierzyniec Pierwszy.