Osoby które korzystają z przeglądarki Mozilla Firefox w celu pobrania tabelki powinny przycisnąć prawym przyciskiem myszy na Samorząd wobec seniorów 2016 i wybrać Zapisz element docelowy jako.

Linki do pobrania dokumentów:

Samorząd wobec seniorów 2016

Instrukcja