Senator Ryszard Majer brał udział w posiedzeniu seminaryjnym w trakcie którego obradował Zespół Ochrony Konsumentów i Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród uczestników posiedzenia byli m.in. Krajowy Duszpasterz Trzeźwości Ks. biskup dr Tadeusz Bronakowski, poseł na Sejm RP Małgorzata Zwiercan, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, PARPA, KB ds. Narkomanii oraz Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Podmiotów Leczenia Uzależnień. Przedmiotem posiedzenia była aktywizacja społeczna i zawodowa w leczeniu uzależnień w kontekście kondycji podmiotów leczenia i pomocy młodym konsumentom.