W Gminnym Ośrodku Kultury w Krzepicach przy udziale senatora RP Ryszarda Majera odbyła się wystawa ,,Siedem Zasad Konsumenta Seniora”.

          Osoby starsze to coraz liczniejsza grupa polskich konsumentów. Seniorzy z Gminy Krzepice mieli okazję zapoznać się z zasadami rozsądnego konsumenta i swoimi prawami, ale również mogli bezpośrednio porozmawiać i poradzić się Pana senatora R. Majera, a także jego najbliższych współpracowników oraz przedstawiciela Inspekcji Handlowej.