Przy pięknej letniej aurze odbyło się miłe spotkanie z dziećmi z Klubu Mieszkańca w Zawadzie w Leśnej Krainie w Karczewicach. Klub Mieszkańca w Zawadzie powstał w ramach Programu Aktywności Lokalnej projektu partnerskiego „Drużyna Powiatu” współfinansowanego przez Unię Europejską. Gratuluję pomysłów i zaangażowania opiekunce Klubu pani Sabinie Wróbel i animatorowi PAL pani Małgorzacie Szafraniec.