Senator Ryszard Majer uczestniczył w uroczystości otwarcia XXX Krajowej Wystawy Rolniczej w Częstochowie, pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Uroczystego otwarcia dokonał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda.

Licznie przybyłych gości przywitał dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Marek Dizubek.

             Po zakończeniu części oficjalnej senator R. Majer udał się na zwiedzanie wystawy, gdzie mógł zapoznać się z regionalnymi wyrobami, ofertą instytucji okołorolniczych a także podziwiać sprzęt rolniczy, zwierzęta hodowlane.