Senator Ryszard Majer wspólnie z sekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szymonem Giżyńskim wręczyli torby ratownicze dla Jednostki OSP Nierada w gminie Poczesna na ręce Prezesa Jednostki- Marcina Jabłońskiego, w obecności Komendanta Gminnego Zbigniewa Strugacza, członków Zarządu OSP Nierada oraz Wójta gminy Poczesna- Krzysztofa Ujmy oraz dla Jednostki OSP Kuchary na ręce Pana Prezesa Wiesława Kyzioła.