W Dąbrowie Zielonej swoje muzyczne umiejętności zaprezentowało dziewięć orkiestr dętych i dwie grupy mażoretek. Festiwal był okazją do zaprezentowania dorobku artystycznego, integracji i wymiany doświadczeń.
Prezentacje zespołów podziwiała licznie zgromadzona publiczność oraz zaproszeni goście wśród nich senator Ryszard Majer.