Senator Ryszard Majer wspólnie z Szymonem Giżyńskim sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi uczestniczyli w V okręgowym zjeździe delegatów Polskiego Związku Łowiectwa w Kochanowicach.