22 września 2016 r. w Senacie Senator RP Ryszard Majer uczestniczył w otwarciu wystawy „Obrona Grodna w 1939 r.”, na której zaprezentowano powstałe w 2014 r. obrazy artystów zrzeszonych w Towarzystwie Plastyków Polskich przy Związku Polaków na Białorusi.
Podczas spotkania Wicemarszałek Senatu Maria Koc podkreśliła, że te niezwykle wymowne i ekspresyjne obrazy przypominają tragiczne wydarzenia sprzed 75 lat. „Obrona Grodna od 20 do 22 września 1939 r. była aktem niezwykłego heroizmu Polaków, a ta wystawa jest wyrazem pamięci o nich” – mówiła wicemarszałek Senatu. Jak zaznaczyła, jesteśmy zobowiązani do przekazywania historii i kultywowania pamięci.
„Grodno ma swoich bohaterów. Wtedy, w 1939 r., Polacy walczyli o swój dom, o swoją ziemię, o honor, o prawdę” – mówił prezes Związku Polaków na Białorusi Mieczysław Jaśkiewicz. W obronie Grodna wzięli udział żołnierze, policjanci, mieszkańcy, harcerze, uczniowie. Symbolem tej walecznej obrony stał się 13-letni Tadek Jasiński, który zginął po tym, jak sowieccy żołnierze użyli go jako żywej tarczy, przywiązując do pancerza czołgu.
Prezes Mieczysław Jaśkiewicz przypomniał, że gen. Władysław Sikorski podczas inspekcji 6. Dywizji Piechoty w ZSRR w 1941 r., w której służyli także obrońcy Grodna, zapewnił, iż po wojnie miasto zostanie odznaczone Virtuti Militari. „Czekamy” – powiedział prezes Mieczysław Jaśkiewicz.