W Gminnym Ośrodku Kultury w Miedźnie przy udziale Pana Senatora Ryszarda Majera odbyła się uroczysta inauguracja wystawy ,,Siedem Zasad Konsumenta Seniora”. Osoby starsze to coraz liczniejsza grupa polskich konsumentów. To także z myślą o nich powstał Senacki Zespół ds. Ochrony Konsumentów. Prawa Konsumenckie są w naszym kraju szerokie, ale wciąż mało spopularyzowane. Seniorzy z Gminy Miedźno mieli okazję zapoznać się z zasadami rozsądnego konsumenta i swoimi prawami, ale również mogli bezpośrednio porozmawiać i poradzić się Pana Senatora Ryszarda Majera.