Zakończył się etap okręgowy konkursu pod hasłem ,,List do taty”. Do etapu ogólnopolskiego komisja konkursowa zakwalifikowała pracę Kamili Krus ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Ligonia w Strzebiniu.

Komisja konkursowa wyróżniła także listy następujących uczestników:

  • Agaty Kurzac ze Szkoły Podstawowej im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Sadowi,
  • Aleksandry Muchli ze Szkoły Podstawowej im. H.Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej,
  • Filipa Bolingiera z Zespołu Szkół im. Synów Pułku w Węglowicach,
  • Bartosza Bielawskiego z Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem integracyjnym nr 5 im. H.Sienkiewicza w Myszkowie,
  • Klaudii Maliny ze Szkoły Podstawowej nr 30 im.M.Brzeskiego w Częstochowie.

Senator Ryszard Majer osobiście wręczy osobom wyróżnionym dyplomy i nagrody.