Na dziedzińcu Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Narodowe czyli wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu.

              Podczas uroczystości orędzie wygłosi prezydent Andrzej Duda. Wydarzenie to było częścią obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 550-lecia polskiego parlamentaryzmu.

               Uroczystości na Zamku Królewskim odnosiły się do wydarzeń historycznych. Dokładnie 550 lat temu -13 lipca 1468 r. – odbył się sejmik generalny w Kole, który poprzedzał pierwszy w polskiej historii dwuizbowy Sejm Walny w Piotrkowie, 9 października 1468 r.

               Tę datę jako początek Sejmu wymienił Jan Długosz, ale w XIX w. historycy nie zawierzyli temu dziejopisowi. Historia, jako nauka jest żywa i na przełomie XX i XXI w. nastąpiła weryfikacja ustaleń naukowych, dlatego w 2018 r. świętowaliśmy 550. Rocznicę polskiego parlamentaryzmu.