Na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie odbył się drugi dzień konferencji pt. ,,W obronie wartości chrześcijańskich i patriotycznych” poświęconej Zofii Kossak w 50. rocznicę śmierci. Spotkanie było kontynuacją i dopełnieniem tematyki podjętej poprzedniego dnia w Senacie RP. Licznie zgromadzone audytorium miało okazję zobaczyć w Zofii Kossak wybitną i wszechstronną pisarkę, niezwykłą babcię, pełnego zaangażowania społecznika, głębokiej wiary kobietę. Nie zabrakło też wątków związanych z pobytem Zofii Kossak w Częstochowie czy wspomnień dotyczących współpracy autorki z Tygodnikiem Katolickim „Niedziela”.