Senator RP Ryszard Majer na zaproszenie dowódcy ppłk Michała Strzeleckiego uczestniczył w dniu 11 kwietnia br. w Żołnierskim Spotkaniu Wielkanocnym zorganizowanym przez Jednostkę Wojskową Komandosów z Lublińca. Oprócz życzeń R. Majer przypomniał, że kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny ma obecność żołnierzy z JWK z Lublińca.
Jednostka Wojskowa Komandosów (JWK) jest oddziałem przeznaczonym do prowadzenia lądowych operacji specjalnych. Jest największą i najstarszą jednostką w strukturze Wojsk Specjalnych SZ RP. Żołnierze JWK przygotowywani są do prowadzenia pełnego zakresu zadań składających się na operacje specjalne. Do najważniejszych z nich należą: rozpoznanie specjalne, akcje bezpośrednie i wsparcie wojskowe. Zadanie te mogę być prowadzone przez żołnierzy JWK na lądzie i wodach śródlądowych. Jednostka kontynuuje działania formacji historycznych do których należą: kompania Commando, Batalion AK Zośka, Batalion AK Parasol, Batalion AK Miotła i Polski Samodzielny Batalion Specjalny. Ze struktury JWK wydzielany był Task Force 50 wchodzący w skład komponentu Sił Specjalnych NATO ISAF w Afganistanie.