Senator Ryszard Majer podczas 41 Biegu Jesiennego im. red. Tomasza Hopfera w Parzymiechach. Znakomicie przygotowana impreza sportowa przez Ognisko TKKF „Zryw”, przypomniała postać dziennikarza sportowego, miłośnika lekkoatletyki i popularyzatora biegów. Podczas zawodów senator R. Majer miał  zaszczyt przekazania gratulacji uczestnikom zawodów.