25 września br. w Blachowni odbyła  się konferencja naukowa, która poprzedziła realizację zadań infrastrukturalnych na jeziorze i wokół niego. Honorowy patronat nad konferencją objął m.in. dr Ryszard Majer Senator Rzeczypospolitej

Program konferencji objął m.in. następujące prezentacje naukowe:

  • hydrologiczne uwarunkowania rekultywacji jezior,
  • zrównoważone zarządzanie gospodarką wodną zbiorników zaporowych,
  • hydrodynamiczny i ekosystemowy model zbiornika wodnego jako narzędzie oceny proponowanych rozwiązań rekultywacyjnych,
  • hydrotechniczne aspekty zagospodarowania przestrzennego zbiorników wodnych,
  • zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Blachownia.

Senator RP w wystąpieniu inauguracyjnym podkreślił znaczenie zrekultywowanego w przyszłości zbiornika dla rozwoju gminy oraz poszerzeniu oferty rekreacyjnej dla Częstochowy i okolic.